nordtrondelag

For grunnskolen

Kulturkontaktens oppgaver og ansvar

Kulturkontaktens oppgaver og ansvar

Som skolens kulturkontakt har du en ansvarsfull og spennende oppgave. Her finner du råd og verktøy for hvordan du kan løse oppgaven.

Elevarrangører

Arrangørrollen ved DKS-besøk og ved andre arrangement er viktig, både for de som kommer til skolen, men også for de som skal se og oppleve.

Nyttige verktøy

Nyttige verktøy

Nyttige arbeidsverkøy for kommunekoordinatorer og kulturkontakter

KSYS brukerveiledning

KSYS brukerveiledning

Ressursside for informasjons- og logistikksystemet KSYS

Arrangørperm

Arrangørperm

Her finner du tips og gode råd om hva som er lurt å tenke på og gjøre når du er arrangør.